(001) การ์ตูนไม่มีชื่อ

posted on 19 Aug 2011 12:14 by mini-circle
.
.
.
.
 เป็นเรื่องแรกที่ลองเขียนและลงบล็อกเป็นครั้งแรกค่ะ
 
อาจจะเลอะเทอะไปบ้างนะคะ มันอยู่ในเศษกระดาษน่ะค่ะ

:)
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.